Specijalizirani sustavi

Programski paket: Scale2keyboard

Specijalizirani sustavi: Scale2keyboard - Sartorius Croatia d.o.o.

Programski Paket Scale2Keyboard (u daljnjem tekstu Program) je klasična 32-bitna Windows aplikacija, što znači da podržava sve klasične naredbe Windows operacijskog sučelja. Radi na operacijskim sustavima Windows 95/98, XP.

Mogućnosti

  • Primanje odvaga sa jedne vage preko serijskog (RS232) porta

  • Upis trenutne odvage u bilo koji aktivni program

  • Upisivanje svake odvage u .log datoteku sa zadanim separatorom

Podržani operacijski sustavi

  • Windows 95, 98, NT4.0, Windows 2000, Windows XP

Minimalni zahtjevi

  • PC 486DX 66 MHz

  • 24 MB RAM

  • 15 MB slobodno mjesta na hard disku

  • VGA ili viša rezolucija (preporučeno barem 16-bit ili 24-bit SVGA)

  • RS232 port

Primjena

  • Kod bilo koje upotrebe vage kod koje je potrebna dokumentacija odvaga (kontrola pakovina, materijalno knjigovodstvo, ...)

Opis

Program koji se izvodi u pozadini operacijskog sustava te konstantno prima odvage sa jedne vage preko serijskog sučelja. Primljenu odvagu može automatski proslijeđivati zajedno sa bilo kojim definiranim znakom ispred i iza dobivene odvage. Navedena karakteristika omogućuje programu potpunu integraciju sa bilo kojim programskim rješenjem. Paralelno sa slanjem odvage u trenutno aktivni program, moguće je da program sprema odvagu, id, datum i vrijeme u .log datoteku sa zadanim separatorom (struktura datoteke je takva da ju je moguće učitati u bilo koji Microsoft Office dokument, npr. import u Microsoft Excel ili Microsoft Access).

Trenutno nema dostupnih brošura za ovaj proizvod.