Novosti

Donesen je Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Objavljeno: 28. studenog 2012. - 9:41:28

Dana 27.11.2012. na 6. sjednici Hrvatskoga sabora, održanoj 23.11.2012. izglasan je i donesen Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom te se očekuje njegova objava u Narodnim novinama. Također servis za zaprimanje podataka u produkcijskom sustavu bit će dostupan od 27.12.2012. Obavijest o eventualnoj ranijoj dostupnosti servisa bit će pravodobnom objavljena.

Knjige računa za potrebe obveznika fiskalizacije koji će istu koristiti u sljedećim situacijama:

  • paušalisti - redovni način rada

  • za rezervu - u slučaju kvara

  • uz potvrdu HAKOM-a - nemogućnost Internet veze, za redovni način rada za vrijeme važenja potvrde

ovjeravat će se u Poreznoj upravi od 20.12.2012. godine.

Za preuzimanje je dostupna datoteka Fiskalizacija-WSDL_v1.1.2.zip. U ovoj verziji izmijenjeno je ograničenje vezano za iznos i poreznu stopu. Servis za zaprimanje podataka u testnoj okolini radi prema "Fiskalizacija-WSDL_v1.1.2" od četvrtka, 22.11.2012. nakon 17 sati.

Ako niste sigurni u koje područje djelatnosti spada djelatnost koju obavljate, saznajte ovdje.

Izvršit će se promjena opisa podataka poruke zahtjeva za podatke o poslovnom prostoru. U dijelu koji se odnosi na Specifičnu namjenu potrebno je upisati jedan od podataka u nastavku:

  • OIB pravne ili fizičke osobe koja je proizvela programsko rješenje ili

  • OIB pravne ili fizičke osobe koja održava programsko rješenje ili

OIB pravne ili fizičke osobe prodavatelja u slučaju da se koristi rješenje od stranog proizvođača - bez lokalnog partnera

 

Ažurirano 07.12.2012.:

U Narodnim novinama od 03.12.2012., broju 133/12, pod točkom 1., objavljen je Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Od 06.12.2012. dostupan je dokument za preuzimanje Fiskalizacija - Tehnička specifikacija za korisnike_v1.2 i datoteka Fiskalizacija-WSDL_v1.2.

Servis za zaprimanje podataka u testnoj okolini će raditi prema "Fiskalizacija-WSDL_v1.2" od ponedjeljka, 10.12.2012. nakon 17 sati.


Natrag